Cookies
Trucker använder kakor i syfte att förbättra din upplevelse.
Läs utförligt om hur vi hanterar cookies här.
Om du fortsätter eller trycker på knappen antar vi att detta är ok.

Köpvillkor

Tillämplighet

Dessa villkor äger tillämpning om annat inte överenskommits. Sådan överenskommelse skall vara skriftlig. Trucker är i dessa villkor nämnd som säljare och köpare är den som är angiven som köpare av produkten.

Lagrum

Konsumentköplagen gäller vid handel med privatperson. För juridisk person gäller Köplagen avseende det som ej behandlas i dessa köpvillkor. Tvingande lagstiftning gäller.

Beställning, beställningserkännade och avtal.

Beställning är, om inte annat anges, bindande vid ordertillfället. Säljaren sänder ett mail med orderbekräftelse till angiven mailadress. Om köparen begär så kan orderbekräftelse postas till angiven postadress.

Produktinformation

Uppgifter i produktinformation, prislistor och liknade handlingar är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

Pris

Priset kan uppdateras p.g.a. valutaförändringar, leverantörers prisändringar eller frakter. Vi ansvarar inte för ev. felaktiga uppgifter som kan förekomma i prislistor och förbehåller oss rätten att slutgiltigt bekräfta priser. Annonserade priser är normalt exklusive mervärdesskatt, om ej annat anges uttryckligen. Säljaren förbehåller sig rätten att debitera expeditions- och faktureringsavgift.

Frakt

Frakt samt transportörens eventuella kostnader för tex efterkrav, telefonavisering, m.m. tillkommer. Frakt sker endast med av säljaren hänvisad transportör.

Skador

Leverans

Om ingen leveransklausul särskilt avtalats, är varan såld fritt säljarens lager.

Emballage

Transportemballage ingår om inte annat framgår av aktuell orderbekräftelse.

Leveranstid

Säljaren garanterar aldrig leveransdatum. Angiven leveranstid i orderbekräftelse är en beräknad leveransdag och avvikelse kan förekomma.

Betalning

Om inte annat överenskommits, skall full likvid erläggas senast i samband med avtalad leverans av varan. Om köparen inte betalar i rätt tid har säljaren rätt till dröjsmålsränta på förfallet fakturabelopp med av säljaren vid avtalets ingående fastställd procentsats.

Kreditkunder

Kredit kunder har betalningsvillkor 10 dagar netto om inget annat avtalas. Detta efter sedvanlig kreditprövning.

Ansvar för fel

Returer

Tvist

Tvist med anledning av detta avtal och vad därmed äger samband skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Kan tvisten därvid inte lösas skall den avgöras av allmän domstol på ort enligt säljarens val. Är parterna överens därom kan tvisten istället lösas av skiljemän enligt lagen om skiljemän.

Lagring av personuppgifter

Trucker hanterar personuppgifter i överensstämmelse med GDPR.